Dùng Thiết Bị Phiên Dịch Ngôn Ngữ Thế Nào Là Chuẩn?

Dùng Thiết Bị Phiên Dịch Ngôn Ngữ Thế Nào Là Chuẩn?

Ngay cả khi cầm trong tay một thiết bị phiên dịch cao cấp như Travis Touch, bạn vẫn phải tuân theo một số nguyên tắc quan trọng để trở nên “Chuyên
  • Jun 04.2020
  • Đăng bởi Admin
Hướng Dẫn Nhanh Cách Dùng Máy Phiên Dịch Travis One

Hướng Dẫn Nhanh Cách Dùng Máy Phiên Dịch Travis One

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng máy phiên dịch Travis One thế hệ đầu tiên, từ bước đầu tiên khi cầm trong tay một sản
  • Jun 04.2020
  • Đăng bởi Admin